Dimecres 12 juny 2024

S’intensifica el control de plagues a la via pública i a parcs i jardins

11 de juny de 2024 ·
12:36 h ·
Actualitzat a les 13:05 h ·
Temps de lectura: 2 minuts

Aquest 2024 s’han fet 175 tractaments contra les plagues de paneroles

Tot i que el servei municipal de control de plagues no descansa durant l’any, els treballs s’intensifiquen a partir de la primavera.

En aquest sentit, i pel que fa a les afectacions en parcs i jardins, entre maig i juny s’han iniciat tractaments per a la galeruca de l’om, una mena d’escarabat que s’alimenta de les fulles d’om; el morrut vermell, insecte que afecta de manera molt severa les palmeres; la paysandisia archon, una eruga que perfora els margallons, i el pugó de les xicrandes.

Des del servei, també s’atenen avisos i incidències puntuals relacionades amb la presència de rosegadors a la via pública. I, properament, s’incrementaran els controls a arquetes i quadres elèctrics de serveis, així com a les zones verdes.

Tractament biològic amb larves de marieta

Actualment, l’Ajuntament desplega un pla de control integrat de plagues, que prioritza el control biològic dels patògens que afecten l’arbrat viari mitjançant l’alliberament d’insectes depredadors que mantenen a ratlla la població. És el cas, per exemple, de la solta de larves de marieta (adalia bipunctata).

Aquesta espècie autòctona es fa servir en jardineria i agricultura ecològica, ja que manté l’equilibri natural de les plantes alimentant-se de pugons, psils, àcars i cotxinilles.


Tractament biològic de plagues amb larves de marieta

Els tractaments amb fauna auxiliar solen ser molt eficaços, encara que no immediats, i cal fer un seguiment acurat de la plaga per realitzar els alliberaments en el moment oportú.

Per afavorir la presència de fauna auxiliar, l’Ajuntament duu a terme diverses accions, com ara la creació d’infraestructures ecològiques que faciliten el refugi, la posada, la reproducció i l’obtenció d’aliment alternatiu. És el cas de l’hotel d’insectes situat al carrer Pas del Sucre.

Deixa un comentari

Descarrega l’APP d’Esplugues.digital per poder deixar un comentari

PUBLICITAT:

més notícies