Dimecres 12 juny 2024

La Casa de Sofia es consolida com a alternativa hospitalària

10 de juny de 2024 ·
14:58 h ·
Actualitzat a les 14:58 h ·
Temps de lectura: 3 minuts

La majoria dels pacients atesos a La Casa de Sofia han tornat a casa després de l’ingrés

Posada en marxa l’any 2022, La Casa de Sofia és el primer centre d’atenció intermèdia d’Espanya per a l’atenció de pacient crònic complex o amb malaltia avançada. Liderat per Sant Joan de Déu, promogut pel CatSalut i en col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron i el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí.

L’objectiu del centre és evitar, quan sigui possible, l’ingrés a l’hospital d’aguts, retardar l’hospitalització de llarga durada i atendre el pacient per a donar-li l’estabilitat clínica o la millora funcional necessària per a tornar al seu domicili. També està pensat com un suport a l’alta per a evitar reingressos, un espai d’acompanyament i capacitació dels cuidadors o una opció per a les famílies els fills de les quals estan en situació de final de vida i trien viure aquest procés en un centre en lloc del seu domicili.

La Casa de Sofia SJD Esplugues

El centre forma part del projecte Únicas que agrupa 25 hospitals nacionals, centres d’atenció primària i centres de recerca, amb l’objectiu de millorar l’atenció a pacients amb malalties minoritàries.

Durant els més de dos anys d’activitat des de l’obertura, de mitjana, més del 75 % dels pacients atesos procedien d’hospitalització i aproximadament un 10% procedien de casa o d’urgències. La resta, una mica més del 6 % d’atenció pal·liativa i, la resta, un altre tipus de casuístiques (cures dermatològiques, administració d’antibiòtic de llarga durada, etc.).

El destí després de l’alta és, per a més del 87 % dels pacients, el retorn al domicili, i per a aproximadament un 6 %, un ingrés hospitalari per l’agudització de l’estat del nen o adolescent o per la necessitat de realitzar-li proves o visites especialitzades.


El pacient tipus: menor de 10 anys i en situació de convalescència

L’edat mitjana dels pacients ronda els nou anys i tres de cada quatre estan en període de convalescència, és a dir, recuperant-se de processos mèdics o quirúrgics, amb una estada mitjana d’entre set i onze dies, segons el cas. Moltes famílies requereixen, a més, capacitació per a l’administració de fàrmacs, mobilització del seu fill o aprenentatge sobre el maneig de dispositius de suport, entre altres.

A més de l’assistència i capacitació en la cura del pacient, La Casa de Sofia procura els recursos disponibles a la família per a dotar de qualitat de vida i autonomia als pacients, tant durant la seva estada com, sobretot, en el retorn al seu entorn habitual.

Entre els fets diferencials de La Casa de Sofia es troba, precisament, l’atenció global al pacient i la seva família i un volum remarcable d’activitat de suport respiratori, ja que una gran part dels pacients diana (gairebé el 25 %) requereixen dispositius de ventilació mecànica, una assistència que, en el pacient pediàtric, requereix una alta especialització.

Deixa un comentari

Descarrega l’APP d’Esplugues.digital per poder deixar un comentari

PUBLICITAT:

més notícies