Dimarts 28 maig 2024

Reobertura sortida Esplugues B-23 després obres millora mobilitat

15 de gener de 2023 ·
16:15 h ·
Actualitzat a les 12:37 h ·
Temps de lectura: 2 minuts

Després d’un període de nou mesos de tancament, la sortida d’Esplugues de l’autopista B-23, en direcció a Barcelona, finalment reobrirà aquest divendres 13 de gener.

Les obres de reforma de l’eix format per avinguda Països Catalans, plaça Elisabeth Eidenbenz i avinguda Jacint Esteva i Fontanet, han permès millorar la connexió entre Finestrelles i el centre de la ciutat, així com reduir la congestió en les hores punta als accessos a l’autopista B-23, Diagonal i Ronda de Dalt.

La reurbanització de l’avinguda Països Catalans, pressupostada en 4,2 milions d’euros i finançada per la Junta de Compensació de Finestrelles, ha reordenat la zona de la plaça Elisabeth Eidenbenz, que solia ser un punt habitual de saturació de tràfic en hores punta. Aquesta plaça ha estat transformada en una rotonda des d’on s’accedeix a la Ronda i la Diagonal, i s’han creat accessos directes cap a Barcelona per tal de reduir el nombre de vehicles que hi accedeixen.

Un dels canvis més importants implementats durant les obres ha estat el produït entre les places Eidenbenz i Ramon Trias Fargas, el pas sota la B-23. Els vehicles s’han de incorporar a aquesta zona, tal com està senyalitzat, per l’esquerra en comptes de per la dreta, amb l’objectiu d’alleugerir l’entrada o sortida d’Esplugues.


En quant al tronc central de l’avinguda Països Catalans, aquesta compta ara amb carrils d’ús exclusiu per a autobusos en tots dos sentits. En sentit Finestrelles, es mantenen dos carrils per a vehicles privats i s’ha afegit un carril per als autobusos. En sentit Centre, hi ha un carril per a vehicles i un altre només per als autobusos, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i la circulació de les línies d’autobusos.

En resum, les obres de reforma han permès millorar la connexió entre Finestrelles i el centre de la ciutat, reduir la congestió en les hores punta i millorar la mobilitat en general. La reobertura de la sortida d’Esplugues de l’autopista B-23 suposa un gran pas endavant per al municipi i per a la seva ciutadania.

Deixa un comentari

Descarrega l’APP d’Esplugues.digital per poder deixar un comentari

PUBLICITAT:

més notícies