Dimecres 17 abril 2024

Subvenció municipal de 100 euros per al pagament de l’IBI

18 de setembre de 2023 ·
08:49 h ·
Actualitzat a les 08:49 h ·
Temps de lectura: 2 minuts

És imprescindible estar empadronat a Esplugues i residir en l’immoble pel qual se sol·licita la subvenció.

A partir del 18 de setembre, i fins al 31 d’octubre, s’obrirà de nou el període per a sol·licitar una ajuda per al pagament de l’Impost de Béns immobles (IBI). Per a poder accedir a aquesta subvenció, que és de 100 euros en tots els casos, és imprescindible estar empadronat a Esplugues de Llobregat i residir en l’immoble pel qual se sol·licita l’ajuda.

El peticionari, o qualsevol membre de la unitat de convivència familiar, entre altres requisits, no ha de constar com a titular en qualsevol altre immoble urbà excepte si de tràfic d’un aparcament o un traster situat a Esplugues. I si consta, la suma de la titularitat sobre altres béns immobles, de tots els membres de la unitat familiar de convivència, no pot superar el 40%. El valor cadastral de l’immoble pel qual se sol·licita l’ajuda, o la suma amb altres propietats si n’hi hagués, ha d’estar per sota dels 75.000 euros.

L’habitatge tampoc pot estar sotmesa a règim de protecció pública. Pel que respecta als ingressos de la unitat de convivència familiar, una vegada deduït el pagament del lloguer o la hipoteca, han de ser inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) si l’única persona que viu en la finca és el subjecte passiu. En el cas que convisqui amb cònjuge o parella de fet, el marge creixerà fins a un 15% l’SMI. Si conviuen altres persones, se sumarà un 10% de l’SMI per cada persona empadronada en la finca.

Accés al tràmit

Deixa un comentari

Descarrega l’APP d’Esplugues.digital per poder deixar un comentari

PUBLICITAT:

més notícies